dilluns, 17 de març de 2014

IV CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
L'objectiu d'aquest premi és promoure la creació literària a l'entorn escolar. S'adreça a tot l’alumnat i els adults que formin part de la comunitat educativa de l’Escola Santa Marina.

CARACTERISTIQUES DELS TREBALLS
1- Les obres presentades cal que siguin creades per la persona que les presenta.
2- Els treballs literaris han de ser redactats en llengua catalana, han d’estar mecanografiats en A-4, lletra Arial 12 i espai 1,5.
4- Les característiques dels treballs seran:

GRUP
      TREBALL
TEMA
EXTENSIÓ
          CATEGORIA INFANTIL
             Dibuix
Dracs i roses
                    1 pàgina
           CATEGORIAINICIAL
             Conte
Aliments
1  pàgina
            CATEGORIA MITJÀ
             Relat
Meravelles del món
2 pàgines
             CICLE SUPERIOR
    Relat
Cos humà
4 pàgines
CATEGORIA JUVENIL  
    Relat
Tema lliure
4  pàgines
           CATEGORIA ADULT
             Relat
                Tema lliure
4  pàgines

6- Els relats hauran d'estar encapçalats per la categoria del participant, el títol del relat i firmats, al final, amb un PSEUDÒNIM.
7- Grapat amb el treball ha d’haver-hi un sobre tancat amb la següent informació: Pseudònim, Categoria, Nom i cognoms.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els treballs hauran de presentar-se entre el 17 de març i el 9 d’abril. Hauran de dipositar-se a la capsa que estarà al vestíbul de l’escola.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valorarà l’originalitat dels treballs, la presentació, la qualitat literaria i l’adequació al tema.
Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

JURAT
Els treballs presentats seran valorats per un Jurat format per membres designats pel claustre i entre els quals no estarà el tutor/a de l’alumne autor del relat.

VEREDICTE
El veredicte es farà públic en un acte el dia 23 d’abril de 2014.

PREMIS
Es lliurarà un premi per categoria. És a dir, que de cada cicle i categoria adulta es triarà un guanyador/a.


Totes les obres participants quedaran en propietat de l'Escola Santa Marina.

dimarts, 11 de març de 2014

Poland's video.

Here you have the Power Point of Poland! do you want to see how do we explain it? Watch it!

We hope you like it.


dilluns, 10 de març de 2014

Power Point - Typical food in Poland- We hope you like it! By Berta, Milena, Jeni and Mar.